หน้าแรกตำบลตำบลสันป่าเปา

ตำบลสันป่าเปา

ตำบลสันป่าเปาประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา หมู่2 บ้านป่าก้าง  หมู่ 3 บ้านบ่อหิน  หมู่ 4 บ้านหัวโก หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 บ้านร้องแหย่งพยากน้อยรหัสไปรษณีย์ ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันต้นเปา 1 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
  ป่าก้าง 2 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
  บ่อหิน 3 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
  หัวโก 4 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
  หน้องอึ่ง 5 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่
  ร้องแหย่งพยากน้อย 6 สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสันป่าเปา

จำนวนหลังคาเรือน : 1,266 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,475 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 641 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 229 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 76 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 8 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 14 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,361 คน จำนวนผู้พิการ : 47 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันป่าเปา


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลวัดเกต

ตำบลสันมหาพน

ตำบลบ้านสหกรณ์

ตำบลท่าตอน

ตำบลหนองแหย่ง

- Advertisment -