ตำบลสันปูเลย

ตำบลสันปูเลย ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านพยากดอนแก้ว หมู่ 2 บ้านสันต้นดู่ หมู่ 3 บ้านป่าขุย  หมู่ 5 บ้านกอกหม่น หมู่ 6 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ 7 บ้านท่ารั้ว หมู่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่10 บ้านร้องขุ่น หมู่11 บ้านยางพระธาตุ หมู่12 บ้านสันทราย หมู่ 13 บ้านฝ้ายทอง หมู่ 14 บ้านสันทุ่งใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันปูเลย 1 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันต้นดู่ 2 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าขุย 3 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ยางทอง 4 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  กอกหม่น 5 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าเสร้าน้อย 6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ท่ารั้ว 7 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าเสร้าหลวง 8 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันต้นม่วงใต้ 9 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ร้องขุ่น 10 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ยางพระธาตุ 11 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันทราย 12 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ฝ้ายทอง 13 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  สันทุ่งใหม่ 14 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  กอง 15 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลสันปูเลย

จำนวนหลังคาเรือน : 2,600 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,800 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 759 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 132 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 311 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 35 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,546 คน จำนวนผู้พิการ : 52 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล ตำบลสันปูเลย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า