หน้าแรกตำบลตำบลสันนาเม็ง

ตำบลสันนาเม็ง

ตำบลสันนาเม็งประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านร้องสัก  หมู่2 บ้านป่ากล้วย  หมู่ 3 บ้านสันนาเม็ง หมู่ 4 บ้านสันหลวง หมู่ 5 บ้านหลักปัน หมู่ 7 บ้านคอกหมูป่า หมู่ 8 บ้านร้องบอนเหนือใต้  รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ร้องสัก 1 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  ป่ากล้วย 2 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  สันนาเม็ง 3 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  สันหลวง 4 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  หลักปัน 5 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  แม่กวง 6 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  คอกหมูป่า 7 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  ร้องบอนเหนือใต้ 8 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  หลักชัย 9 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  ครุสภา 10 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  แม่กวงใต้ 11 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่
  เจซีการ์เด้นวิลล์ 12 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่

สภาพทั่วไปของตำบล

ต.สันนาเม็ง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสันทราย โดยระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทราย ประมาณ 2 กิโลเมตร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.สันพระเนตร และ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,003 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,811 หลังคา

จำนวนประชากรใน ตำบลสันนาเม็ง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,310 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 5,133 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 651 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 194 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 134 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 25 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,184 คน จำนวนผู้พิการ : 46 คน

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันนาเม็ง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลบ้านปง

ตำบลสันกลาง

ตำบลออนกลาง

ตำบลสบโขง

ตำบลลวงเหนือ

- Advertisment -