หน้าแรกตำบลตำบลสันทรายน้อย

ตำบลสันทรายน้อย

ตำบลสันทรายน้อย ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่ย้อย หมู่ 2 บ้านแม่ย้อยใต้ หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล หมู่ 4 บ้านสันคะยอม หมู่ 5 บ้านโจ้ หมู่6 บ้านทรายทอง หมู่ 6 บ้านแม่กวง รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ย้อย 1 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
  แม่ย้อยใต้ 2 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
  สันทรายมูล 3 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
  สันคะยอม 4 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
  โจ้ 5 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
  ทรายทอง 6 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
  สันคะยอมใต้ 7 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่
  เด่นสันคะยอม 8 สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่

ที่อยู่ : อบต. ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

รหัสไปรษณีย์ตำบลสันทรายน้อย : 50210
วัดในตำบลสันทรายน้อย

  • วัดสันทรายมูล
  • วัดแม่ย่อย
  • วัดสันคะยอม

โรงเรียนในตำบลสันทรายน้อย

  • โรงเรียนวัดสันทรายมูล
  • โรงเรียนบ้านแม่ย่อย
  • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จำนวนประชากรใน ตำบลสันทรายน้อย

จำนวนหลังคาเรือน : 4,787 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 14,630 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 2,002 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 662 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 232 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 7 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 3,688 คน จำนวนผู้พิการ : 92 คน

ธนาคารในตำบลสันทรายน้อย 

ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาตลาดสันทราย เชียงใหม่)
ที่อยู่: 383 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงเทพ
(สาขาเทสโก้ โลตัส สันทราย)
ที่อยู่: 1 หมู่ที่ 10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาตลาดสันทราย เชียงใหม่)
ที่อยู่: 383 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารกรุงไทย
(สาขาเทสโก้ โลตัส สันทราย)
ที่อยู่: 1 หมู่ที่ 10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารไทยพาณิชย์
(สาขาตลาดสันทราย (เชียงใหม่))
ที่อยู่: 384/7 หมู่ที่ 6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0- โทรสาร 0-
ธนาคารนครหลวงไทย
(สาขาสันทราย)
ที่อยู่: 540 หมู่ที่ 3 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 0-5349-1457, 0-5349-1928, 0-5349-1934, 0-5349-1969 โทรสาร 0-5349-1728

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันทราย


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลห้วยทราย

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลแม่วิน

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลบ่อแก้ว

- Advertisment -