หน้าแรกตำบลตำบลสันต้นหมื้อ

ตำบลสันต้นหมื้อ

ตำบลสันต้นหมื้อ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโล๊ะบ้านสันปอธง บ้านทรายแดง บ้านสันต้นหมื้อ บ้านฮ่องห้าน้อย บ้านใหม่กองทราย,บ้านสันป่าเหียว, บ้านสันป๋อ  บ้านป่าเหียก บ้านสันลมจอย บ้านใหม่พัฒนา และบ้านดอนใหม่

สภาพทั่วไปของตำบล

สภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลสันต้นหมื้อ มีพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่ราบ เป็นป่า และทุ่งหญ้า

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,072 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,961 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล 

อาชีพหลัก: ทำนา, ทำสวน/ทำไร่

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1) วัดสันต้นหมื้อ

2) วัดทรายแดง

3) วัดสันติวัน

4) วัดชัยธนาราม

5) วัดต้นสน

6) วัดดอนชัย

7) วัดธรรมป่าตึง

8) องค์การบริหารส่วนตำบล

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันต้นหมื้อ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันทราย

ตำบลไชยสถาน

ตำบลน้ำบ่อหลวง

ตำบลดอยหล่อ

- Advertisment -