หน้าแรกตำบลตำบลสันกลาง

ตำบลสันกลาง

ตำบลสันกลางเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันกำแพง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านมอญ, หมู่ 2 บ้านมอญ, หมู่ 3 บ้านสันกลางเหนือ, หมู่ 4 บ้านสันกลางเหนือ, หมู่ 5 บ้านสันกลางใต้, หมู่ 6 บ้านสันกลางใต้

จำนวนประชากรใน ตำบลสันกลาง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,982 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,107 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 913 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 351 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 495 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 1 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,096 คน จำนวนผู้พิการ : 32 คน

สภาพทั่วไปของตำบล

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันกำแพงประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำทะเล 293 เมตร ลาดเอียงมาทางทิศใต้ มีแม่น้ำกวงและแม่น้ำคาวไหลผ่านทั้งสองข้างของพื้นที่ตำบล การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเกาะกลุ่มตามเส้นทางคมนาคมของตำบล

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติด ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติด อ.สารภี มีน้ำกวงเป็นแนวแบ่งเขา

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  มอญ 1 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
  มอญ 2 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันกลางเหนือ 3 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันกลางเหนือ 4 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันกลางใต้ 5 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
  สันกลางใต้ 6 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
  ริมกวง 7 สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลสันกลาง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่สาว

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลดอนเปา

ตำบลแม่อาย

ตำบลบ่อสลี

ตำบลท่าผา

- Advertisment -