หน้าแรกตำบลตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลสบเตี๊ยะ

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเต๊ยะ ได้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ให้ยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ใช้ศูนย์พัฒนาเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ ในปี พ.ศ.2547 ได้ทำการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ เลขที่ 359 หมู่ที่ 1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงาน อบต.สบเตี๊ยะ
โทร. 0-5336-2272

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
ระยะทางห่างจากอำเภอจอมทองประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจังหวัดเชียงใหม่ 65 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ และรถโดยสารวิ่งผ่านถนนสายเชียงใหม่-ฮอด


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลอมก๋อย

ตำบลน้ำบ่อหลวง

- Advertisment -