หน้าแรกตำบลตำบลสง่าบ้าน

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลสง่าบ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่า หมู่ 3 บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 บ้านป่าฝาง  หมู่ 5 บ้านป่าเหียง

ภาพทั่วไปของตำบล สภาพเป็นที่ราบ ลักษณพชนบทห่างจากตัวเมือง ประมาณ 40 กม. มีที่ดินส่วนมากทางการเกษตรทำนา

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ตลาดใหญ่ และ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าป้อง และ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ดอกแดง 1 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ท่า 2 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่างิ้ว 3 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าฝาง 4 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แพะป่าคา 5 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  

วันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลสง่าบ้าน นำโดยนายวัฒนชัย โทอึ้น ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลสง่าบ้านและตำบลป่าลาน ได้จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง และดำหัวผู้สูงอายุขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่น และขอขมาคารวะผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้ให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ก่อเจดีย์ทราย ยิงหนังสติ๊ก แข่งขันโยนลูกโป่งน้ำ แต๊ะปิ๊บ ซุบซิบ และยังมีแข่งขันลาบพื้นเมือง และสุราหมักพื้นบ้าน อีกด้วย

จำนวนประชากรใน ตำบลสง่าบ้าน

จำนวนหลังคาเรือน : 514 หลังคาเรือน    
จำนวนประชากร : 1,577 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 361 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 49 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 167 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 13 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 7 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 507 คน   จำนวนผู้พิการ : 18 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่ทา

ตำบลม่อนจอง

ตำบลฮอด

ตำบลหารแก้ว

ตำบลเมืองก๋าย

- Advertisment -