หน้าแรกตำบลตำบลศรีดงเย็น

ตำบลศรีดงเย็น

ตำบลศรีดงเย็น ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีดงเย็น มีลักษณะเป็นที่ราบสูง และเป็นภูเขาซึ่งมีชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่หลายเผ่า ได้แก่ เผ่ามูเซอ ลีซอ กระเหรี่ยง ส่วนพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ทำการเกษตร เช่น ทำสวน ทำไร่ ทำนา และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยพื้นราบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้าน ร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากอำเภอไชยปราการระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีเขตติดต่อดังนี้

– ทิศเหนือ ติดกับเทศบาลตำบลไชยปราการ ตำบลหนองบัว ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
– ทิศตะวันออก ติดกับตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
– ทิศใต้ ติดกับอำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว
– ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ เนื้อที่ 303.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 189,425 ไร่

ทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ในเขตตำบลบางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณประกอบด้วย ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ไผ่ และไม้อื่น ๆ ดินเป็นชุดดินที่ราบเชิงเขา ลักษณะของดินจะอยู่บนพื้นที่ ที่เป็นที่ราบเชิงเขา สลับซับซ้อน ความลาดชัน มากกว่า 16 % ขึ้นไป ดินลึก การระบายน้ำดี มีความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านปานกลาง มีความสามารถ ในการยึดน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปานกลาง

ภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปมี ดังนี้
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุใต้ฝุ่น (ดีเปรสชั่น) จากทะเลจีนตอนใต้
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จากทะเลจีน พัดพาความหนาวเย็น

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้าหาบริเวณความกดอากาศสูงในทะจีนใต้ เป็นลมร้อน อุณหภูมิสูงสุด 37 – 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 18 – 20 องศาเซลเซียส ปริมาณ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่เฉลี่ยต่อปีที่ผ่านมา 1,420.70 ลบ.ม.

รหัสไปรษณีย์ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50320

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
แม่ขิ 1 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
แม่ขิหล่ายฝาง 2 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
ศรีดงเย็น 3 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
อินทาราม 4 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
อ่าย 5 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
ร้องธาร 6 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
เชียงหมั้น 7 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
หนองป่าซาง 8 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
ดงป่าสัก 9 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
หัวฝาย 10 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
กิ่วจำปี 11 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
สันทราย 12 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
ถ้ำตับเตา 13 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
แผจม-ปางมะขามป้อม 14 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
ทรายขาว 15 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
แพะ 16 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
โด้ง 17 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
เวียงผาพัฒนา 18 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูล เทศบาลตำบลศรีดงเย็น


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบวกค้าง

ตำบลเวียง

ตำบลยุหว่า

ตำบลเมืองงาย

ตำบลปิงโค้ง

- Advertisment -