หน้าแรกตำบลตำบลม่อนจอง

ตำบลม่อนจอง

ตำบลม่อนจองแบ่ง เป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านโห้งกู่ขาว หมู่2 บ้านห้วยน้ำขาว หมู่3 บ้านห้วยปูลิง หมู่5 บ้านมูเซอ หมู่6 บ้านห้วยไม้หก หมู่7 บ้านดง หมู่8 บ้านสันต้นม่วง หมู่9 บ้านห้วยน้ำดั้น

รหัสไปรษณีย์ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  โห้งกู่ขาว 1 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยน้ำขาว 2 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยปูลิง 3 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  อมแพม 4 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  มูเซอ 5 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยไม้หก 6 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  ดง 7 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  สันต้นม่วง 8 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยน้ำดั้น 9 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลม่อนจอง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,396 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,178 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 583 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 431 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 165 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 104 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 10 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,803 คน จำนวนผู้พิการ : 61 คน

ขอบคุณเทศบาลตำบลม่อนจอง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองแก๋ว

ตำบลสะเมิงใต้

ตำบลหายยา

ตำบลหางดง

ตำบลขัวมุง

ตำบลท่าผา

- Advertisment -