หน้าแรกตำบลตำบลป่าไหน่

ตำบลป่าไหน่

ตำบลป่าไหน่แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านป่าไหน่ หมู่2 บ้านสันยาว หมู่3 บ้านเหล่า หมู่4 บ้านตีนธาตุ หมู่5 บ้านสันกลาง หมู่6 บ้านสันปอธง  หมู่7 บ้านม่วงถ้อย หมู่8 บ้านโล๊ะปูเลย หมู่9 บ้านม่วงคำ หมู่10 บ้านสันตะผาบ

จำนวนประชากรใน ตำบลป่าไหน่

จำนวนหลังคาเรือน : 1,613 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,643 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 604 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 187 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 201 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 13 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,405 คน จำนวนผู้พิการ : 72 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าไหน่ 1 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  สันยาว 2 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  เหล่า 3 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  ตีนธาตุ 4 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  สันกลาง 5 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  สันปอธง 6 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  ม่วงถ้อย 7 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  โล้ะปูเลย 8 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  ม่วงคำ 9 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
  สันตะผาบ 10 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลป่าไหน่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลยางเปียง

ตำบลสันมหาพน

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลออนใต้

ตำบลสบเปิง

- Advertisment -