หน้าแรกตำบลตำบลป่าลาน

ตำบลป่าลาน

ตำบลป่าลาน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านป่าลาน หมู่3 บ้านป่าลาน หมู่4 บ้านป่าติ้ว หมู่6 บ้านป่ายางปอย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าดู่ 1 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าลาน 2 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าลาน 3 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าติ้ว 4 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าเหียง 5 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่ายางปอย 6 ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลป่าลาน

จำนวนหลังคาเรือน : 356 หลังคาเรือน    
จำนวนประชากร : 1,092 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 192 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 30 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 67 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 8 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 19 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 250 คน   จำนวนผู้พิการ : 18 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลป่าเมี่ยง
บทความถัดไปตำบลบ้านหลวง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่สา

ตำบลเมืองงาย

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา