หน้าแรกตำบลตำบลป่าตุ้ม

ตำบลป่าตุ้ม

ตำบลป่าตุ้ม ประวัติความเป็นมา  ตำบลป่าตุ้ม ก่อตั้งมาประมาณ 700 ปี มาแล้ว หมู่บ้านแรกๆในตำบลคือหมู่บ้านทุ่งกู่ ทุ่งห้า ป่าตุ้ม ต้นรุง แล้วแยกออกไปอีกเป็น 9 หมู่บ้านในครั้งแรกอาชีพเดิมของคนในตำบลป่าตุ้ม คือ ทำนา ทำสวน หาของป่า ส่วนชื่อตำบลป่าตุ้มได้มาจากสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลป่าตุ้ม เป็นป่าไม้มีไม้ตุ้มขึ้นอยู่หนาแน่นในแถบนี้ “ต้นตุ้ม” คือไม้เนื้ออ่อนชนิดหนึ่ง ลำต้นมีเกล็ด เนื้อไม้จะมีสีเหลืองทอง ส่วนใบคล้ายกับใบยอ แต่ใหญ่กว่า ส่วนโคนใบจะมีกลีบหุ้ม มีดอกเป็นปุยคล้ายเงาะ สมัยก่อนมีขนาดลำต้นขนาด 2-3 คนโอบ แต่ปัจจุบันหาดูได้ยาก ชาวบ้านป่าตุ้มส่วนใหญ่ อพยพมาจากที่สูง ได้แก่ชนเผาลั๊ะและไทยใหญ่ในเขตพื้นที่ป่าตุ้ม มีวัดร้างมากมาย เช่นวัดดงอาทิตย์ วัดดงหลวง มีสถานที่ที่สำคัญาของตำบลคือถ้ำหลากลาน และพระธาตุจอมหิน ซึ่งในสมัยของพ่อขุนเม็งราย มีคนปกครองตำบลป่าตุ้ม คือ ท้าวลือสอน

 สภาพทั่วไปของตำบล

สภาพทั่วไปของตำบลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบบ้างซึ่งเป็นที่อาศัยของประชาชนในตำบล

ตำบลป่าตุ้ม  แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านสันคะมอก หมู่2 บ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 บ้านต้นรุง หมู่ 4 บ้านต้นกอก  หมู่5 บ้านหนองอ้อ  หมู่5 บ้านทุ่งห้า  หมู่6 บ้านสันถนน  หมู่7 บ้านห้วยกุ หมู่8 บ้านป่าตุ้มโฮ้ง  หมู่9 บ้านป่าตุ้มดอน  หมู่10 บ้านปางฟาน  หมู่11 บ้านสหกรณ์แปลง 5  หมู่12 บ้านดอยใต้

จำนวนประชากรใน ตำบลป่าตุ้ม

จำนวนหลังคาเรือน : 1,619 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 6,624 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 925 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 325 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 267 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 37 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,666 คน จำนวนผู้พิการ : 95 คน

 

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190 

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สันคะมอก 1 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ทุ่งกู่ 2 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ต้นรุง 3 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ต้นกอก 4 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ทุ่งห้า 5 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  สันถนน 6 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ห้วยกุ 7 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ป่าตุ้มโห้ง 8 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ตุ้มดอน 9 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ปางฟาน 10 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  สหกรณ์แปลง5 11 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่
  ดอยใต้ 12 ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่

 วัดในตำบลป่าตุ้ม

วัดทุ่งกู่ วัดทุ่งห้า วัดป่าตุ้มดอน วัดสันถนน วัดป่าตุ้มโห้ง วัดต้นกอก วัดสันคะมอก วัดห้วยกุ วัดต้นรุง วัดดอยใต้

โรงเรียนในตำบลป่าตุ้ม

โรงเรียนพร้าวบูรพา

โรงเรียนบ้านต้นรุง

โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลป่าตุ้ม


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลเขื่อนผาก
บทความถัดไปตำบลน้ำแพร่
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหางดง

ตำบลสันมหาพน

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา