หน้าแรกตำบลตำบลบ้านแหวน

ตำบลบ้านแหวน

ตำบลบ้านแหวนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหางดง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านไร่ หมู่2 บ้านโขงขาว หมู่3 บ้านท้าวบุญเรือง หมู่4 บ้านช่างคำน้อย หมู่5 บ้านช่างคำหลวง หมู่6 บ้านดู่ หมู่7 บ้านป่าหมาก หมู่8 บ้านต้นเฮือด หมู่9 บ้านเดื่อ หมู่10 บ้านจอมทอง หมู่11 บ้านดู่

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลบ้านแหวน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ อยู่ในเขตระบบชลประทาน ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นที่ประมาณ 11.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,320 ไร่ มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง พื้นที่บางส่วนเป็นหมู่บ้านจัดสรร

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองควาย, ต.สันผักหวาน และ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแก๋ว และ ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หางดง และ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,089 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,835 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก รับจ้าง และค้าขาย

อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

1.วัดโขงขาว

2.วัดจอมทอง

3.วัดชัยวุฒิ

4.วัดช่างคำ

5.วัดท้าวบุญเรือง

6.วัดวรเวทย์วิศิษฐ์

7.วัดศรีโพธิ์ทอง

8.โรงเรียนสันป่าสัก

9.โรงเรียนบ้านช่างคำหลวง

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านแหวน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสะลวง

ตำบลเมืองคอง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลแม่นาวาง

- Advertisment -