หน้าแรกตำบลตำบลบ้านหลวง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลบ้านหลวง การเปลี่ยนระบบการปกครองจากประเทศราชเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ทำให้นครเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ถูกลดบทบาทลงมาเป็นหัวเมืองหนึ่งในมณฑลพายัพ พ.ศ.2443 ทางราชการได้ตั้งชุมชนที่อยู่โดยรอบวัดพระธาตุศรีจอมทอง ให้เป็นเมืองหนึ่ง โดยใช้ชื่อ “แขวงจอมทอง” และให้ใช้ชื่อเรียกตามตำนานวัดพระศรีจอมทอง (ปัจจุบันยกระดับเป็น วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร) แขวงจอมทอง มีพื้นที่ปกครอง 4 แคว้น คือ แคว้นบ้านหลวง แคว้นสองแคว แคว้นเตี๊ยะ แคว้นบ้านแปะ

สภาพทั่วไปของตำบล ตำบลบ้านหลวง มีที่ราบสำหรับการเพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ มีน้ำตกที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านหลวง

จำนวนหลังคาเรือน : 685 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,982 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 380 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 86 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 74 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 21 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 4 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 557 คน จำนวนผู้พิการ : 34 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แท่นคำ 1 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ลุ่มใต้ 2 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ใต้กลาง 3 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  แม่กลาง 4 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ขุนยะ 5 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ป่าแขม 6 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ขุนกลาง 7 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ผาหมอน 8 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  เมืองอาง 9 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  แม่หอย 10 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  เมืองกลาง 11 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ปะหัวเสือ 12 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  น้ำลัด 13 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ปะ 14 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  แม่ปอน 15 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ตาดมื่น 16 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  อ่างกาน้อย 17 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  แม่ยะน้อย 18 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ห้วยเฮียะ 19 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  น้ำตกแม่กลาง 20 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  กู่ฮ่อสามัคคี 21 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  หนองหล่ม 22 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
  ใหม่ห้วยเฮี้ยะ 23 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูล อบต. ตำบลบ้านหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลป่าลาน
บทความถัดไปตำบลข่วงเปา
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันผักหวาน

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลหางดง

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา