หน้าแรกตำบลตำบลบ้านสหกรณ์

ตำบลบ้านสหกรณ์

ตำบลบ้านสหกรณ์เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นเนื่องจากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามนัยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มเปิดเป็นหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร เมื่อปี 2516 จดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2525 จัดตั้งเป็นตำบลโครงการประกาศกระทรวงมหาดไทย มีหมู่บ้านปกครองทั้งหมด 7 หมุ่บ้าน ตามรูปแบบการปกครองท้องที่ และหมู่ที่ 8 เดิมเป็นบ้านโป่งห้อม หมู่ที่ 1 ต.ออนเหนือ แยกเป็นหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านสหกรณ์ 1 หมู่2 บ้านสหกรณ์ 2 หมู่3 บ้านสหกรณ์ 3 หมู่4 บ้านสหกรณ์ 4 หมู่5 บ้านสหกรณ์ 5 หมู่5 บ้านห้วยแก้ว หมู่6 บ้านสหกรณ์ 6 หมู่6 บ้านปางก๋อง หมู่7 บ้านสหกรณ์ 7 หมู่8 บ้านสหกรณ์ 8

สภาพทั่วไปของตำบล

เป็นที่ราบเชิงเขา มีการจัดสรรแบ่งปันที่ทำกิน มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ และถ้ำเมืองออน ประชาชนมีอาชีพทางการเกษตรด้านการเลี้ยงสัตว์ และอาชีพรับจ้าง

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยแก้ว และต.ป

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านสหกรณ์

จำนวนหลังคาเรือน : 1,156 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,662 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 476 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 273 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 91 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 10 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 1 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 959 คน จำนวนผู้พิการ : 108 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สหกรณ์1 1 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
  สหกรณ์2 2 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
  สหกรณ์3 3 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
  สหกรณ์4 4 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
  สหกรณ์5 5 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
  สหกรณ์6 6 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
  สหกรณ์7 7 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
  สหกรณ์8 8 บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลบ้านสหกรณ์


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองบัว

ตำบลยางคราม

ตำบลสุเทพ

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลดอยหล่อ

ตำบลสันนาเม็ง

- Advertisment -