หน้าแรกตำบลตำบลบ่อแก้ว

ตำบลบ่อแก้ว

ตำบลบ่อแก้วประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านป่าเกี๊ยะนอก  หมู่2 บ้านแม่โต๋  หมู่3 บ้านแม่ขะปู              หมู่4 บ้านแม่ยางห้า หมู่5 บ้านบ่อแก้ว หมู่6 บ้านห้วยน้ำจาง หมู่7 บ้านแม่นาเปอะ หมู่8 บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่9 บ้านเด่นฮ่อม  หมู่10 บ้านหนองคีซูใน  แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ่อแก้ว ไร่สตรอเบอรี่  น้ำพุร้อนแม่โต๋

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ่อแก้ว

ไร่สตรอเบอรี่ เป็นพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงพฤษภาคมของทุกปี พื้นที่ปลูกประมาณ 1,500 ไร่ ใน 8 หมู่บ้าน

น้ำพุร้อนแม่โต๋ เป็นน้ำพุร้อนที่ซึมขึ้นมาบริเวณลำธารไหลผ่านในหมู่บ้าน มีการนำท่อซีเมนต์ทำเป็นบ่อสำหรับคนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวตักอาบ แต่ยังไม่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำพุ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
ป่าเกี๊ยะนอก 1 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
แม่โต๋ 2 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
แม่ขะปู 3 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
แม่ยางห้า 4 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
บ่อแก้ว 5 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
ห้วยน้ำจาง 6 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
นาเปอะ 7 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
ป่าเกี๊ยะใน 8 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
เด่นฮ่อม 9 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
หนองคีซูใน 10 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลบ่อแก้ว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,871 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,405 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 555 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 463 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 285 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 47 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 7 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,053 คน จำนวนผู้พิการ : 34 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อแก้ว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลแม่สาบ
บทความถัดไปตำบลสบแม่ข่า
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสองแคว

ตำบลแม่แรม

ตำบลปิงโค้ง

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา