หน้าแรกตำบลตำบลน้ำแพร่

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลน้ำแพร่ แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองปลามัน หมู่ 2 บ้านป่างิ้ว หมู่2 บ้านเขื่อนผาก หมู่ 3 บ้านสันขวาง หมู่ 4 บ้านแม่งัด หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ หมู่ 5 บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ 6 บ้านแม่ละงอง หมู่ 7 บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่8 บ้านป่าอ้อ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำแพร่เป็นชุมชนโบราณดั้งเดิมเก่าแก่   เดิมประชาชนอพยพมาจากหลากหลายถิ่นฐานและหลากหลายวัฒนธรรม   แต่ส่วนใหญ่อพยพมาจากตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการรำลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอน  จึงได้ตั้งชื่อตามถิ่นฐานเดิม  คือ บ้านน้ำแพร่  ต่อมาได้มีประชากรจำนวนมากขึ้น  จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบลน้ำแพร่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ตำบลน้ำแพร่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศ ตะวันตกเฉียงใต้จากที่ว่าการอำเภอพร้าว ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอพร้าว  ประมาณ 6 กิโลเมตร    ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

ที่ตั้งตำบลน้ำแพร่ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อ  ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ  ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อ ต.เขื่อนผาก ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อ  ต.แม่นะ อ.ชียงดาว จ.เชียงใหม่

มีพื้นที่   73.965  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  46,228  ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

– ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่  มีนาคม ถึง มิถุนายน อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส

– ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง ตุลาคม

– ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส

จำนวนประชากรใน ตำบลน้ำแพร่

จำนวนหลังคาเรือน : 1,619 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,753 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 590 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 198 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 179 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 42 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 15 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,105 คน จำนวนผู้พิการ : 88 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลน้ำแพร่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลอมก๋อย

ตำบลแม่แฝกใหม่

ตำบลฮอด

ตำบลไชยสถาน

ตำบลสันป่าเปา

ตำบลป่าเมี่ยง

- Advertisment -