หน้าแรกตำบลตำบลท่าวังพร้าว

ตำบลท่าวังพร้าว

ตำบลท่าวังพร้าว ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล

ท่าวังพร้าว เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ที่อยู่ :  212  หมู่ 5  บ้านท่าวังพร้าว   ตำบลท่าวังพร้าว  อำเภอสันป่าตอง   จังหวัดเชียงใหม่   50120

เนื้อที่  :4.23  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    2,463 ไร่

ระยะทาง : ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง  ประมาณ  15    กิโลเมตร

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว  เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะกับการเพาะปลูก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ตัดผ่านเขตตำบล มีแน่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ

แม่น้ำปิง และแม่น้ำขาน จึงเหมาะสมสำหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม

ภูมิอากาศ ตำบลท่าวังพร้าว มีสภาพอากาศแบ่งได้เป็น 3 ฤดูคือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม –  เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน –  เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

ตำบลท่าวังพร้าว  แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่1 บ้านต้นแหนหลวง  หมู่2 บ้านทุ่งแป้ง  หมู่3 บ้านทุ่งหลุก  หมู่4 บ้านทุ่งหลุก,ท่ามะโอ  หมู่5 บ้านท่าวังพร้าว  หมู่6 บ้านท่าตุ้ม,สันควงคำ หมู่7 บ้านต้นแหนน้อย

รหัสไปรษณีย์ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ต้นแหนหลวง 1 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทุ่งแป้ง 2 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทุ่งหลุก 3 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
  ทุ่งหลุก,ท่ามะโอ 4 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท่าวังพร้าว 5 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
  ท่าตุ้ม,สันควงคำ 6 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
  ต้นแหนน้อย 7 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลท่าวังพร้าว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,134 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,700 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 710 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 149 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 109 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 33 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 839 คน จำนวนผู้พิการ : 24 คน

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าวังพร้าว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลทุ่งต้อม
บทความถัดไปตำบลแม่ก๊า
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองตอง

ตำบลดอนเปา

ตำบลเวียง

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา