หน้าแรกตำบลตำบลทุ่งหลวง

ตำบลทุ่งหลวง

ตำบลทุ่งหลวง การตั้งถิ่นฐานประชากรในตำบลทุ่งหลวง แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้2 กลุ่ม คือทางตอนบนมีหมู่ 1,2,3 ประมาณสามร้อยสี่สิบหลังคาเรือน และทางตอนล่างในหมู่ 5,6 ประมาณร้อยสามสิบหลังคาเรือน นอกจากนี้ยังมีการตั้งถิ่นฐานประชากรห่างออกไปทางตะวันตกอีก คือในหมู่4 ติดน้ำแม่งัดประมาณ 40 กว่า หลังคาเรือน

สภาพทั่วไปของตำบล

เป็นพื้นที่ราบ อาณาเขตติดต่อกับตัวอำเภอ (เทศบาล) ระยะทางประมาณ 400 เมตร ไม่มีป่าเขา ไม่มีแหล่งต้นน้ำ

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดต่อ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ตำบลทุ่งหลวง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านทุ่งหลวง  หมู่2 บ้านป่าจี้  หมู่3 บ้านสันมะนะ  หมู่5 บ้านหม้อบน  หมู่6 บ้านหม้อล่าง

จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่งหลวง

จำนวนหลังคาเรือน : 490 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 1,638 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 288 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 56 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 51 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 7 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 10 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ : 34 คน

วัดในตำบลทุ่งหลวง

วัดป่าจี้  วัดทุ่งหลวง  วัดบ้านหม้อ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ทุ่งหลวง 1 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
  ป่าจี้ 2 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
  สันมะนะ 3 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
  แม่งัด 4 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
  หม้อบน 5 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่
  หม้อล่าง 6 ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลหนองแฝก

ตำบลท่าศาลา

ตำบลหารแก้ว

ตำบลเชียงดาว

- Advertisment -