หน้าแรกตำบลตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลทุ่งรวงทอง

ตำบลทุ่งรวงทองอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านกลาง หมู่2 บ้านแสนกันทา หมู่3 บ้านไร่หลวง หมู่4 บ้านกู่ หมู่5 บ้านสารภี หมู่6 บ้านเตาไห ,บ้านดงม่วงเขียว หมู่7 บ้านดงแม่อาว บ้านมหาวัน

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่งรวงทอง

จำนวนหลังคาเรือน : 444 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 1,340 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 322 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 51 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 139 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 7 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 9 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 472 คน จำนวนผู้พิการ : 20 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50360

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  กลาง 1 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  แสนกันทา 2 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  ไร่หลวง 3 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  กู่ 4 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  สารภี,ดงม่วงเขียว 5 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  เตาไห 6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  ดงแม่อาว,มหาวัน 7 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  ดินปิน 8 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาล

ตำบลทุ่งรวงทองอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านกลาง หมู่2 บ้านแสนกันทา หมู่3 บ้านไร่หลวง หมู่4 บ้านกู่ หมู่5 บ้านสารภี หมู่6 บ้านเตาไห ,บ้านดงม่วงเขียว หมู่7 บ้านดงแม่อาว บ้านมหาวัน

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่งรวงทอง

จำนวนหลังคาเรือน : 444 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 1,340 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 322 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 51 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 139 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 7 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 9 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 472 คน จำนวนผู้พิการ : 20 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50360

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  กลาง 1 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  แสนกันทา 2 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  ไร่หลวง 3 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  กู่ 4 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  สารภี,ดงม่วงเขียว 5 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  เตาไห 6 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  ดงแม่อาว,มหาวัน 7 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่
  ดินปิน 8 ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลชมภู

ตำบลแม่นาวาง

ตำบลสบเตี๊ยะ

ตำบลดอยแก้ว

ตำบลแม่ปั๋ง

ตำบลโป่งแยง

- Advertisment -