หน้าแรกตำบลตำบลทุ่งปี้

ตำบลทุ่งปี้

ตำบลทุ่งปี้ตั้งขึ้นเมื่อ 70 ปีล่วงมาแล้ว และได้ขึ้นอยู่กับอำเภอแม (ที่ว่าการตั้งอยู่ที่บ้านเปียง) จนกระทั่งวันที่ 4 มิถุนายน 2482 ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการจากบ้านเปียงมาตั้งอยู่ที่เขตตำบลยุหว่า หมู่ 10 และเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอสันป่าตอง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 ได้แบ่งเขตการปกครองตำบลทุ่งปี้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองกิ่งอำเภอแม่วางมาจนถึงปัจจุบันนี้

 สภาพทั่วไปของตำบล

ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร ฤดูหนาวหนาวจัดฤดูร้อนร้อนจัด ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่วางประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยกฐานะจากสภาตำบลทุ่งปี้ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง และ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ยางคราม กิ่งอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล

จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่งปี้

จำนวนหลังคาเรือน : 1,656 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,491 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,015 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 184 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 534 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 30 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 36 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,542 คน จำนวนผู้พิการ : 122 คน

อาชีพหลัก

อาชีพเสริม ทำสวน ทำไร่

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. วัดท่าช้าง2. วัดมะกับตองหลวง3. วัดบุญยืน 4. วัดพันตน5. วัดดอยจอมแจ้ง6. วัดดอนแก้ว7. สำนักปฏิบัติธรรมประทานพร 8. โรงเรียนบ้านพันตน9. โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง10. โรงเรียนวัดดอนแก้ว11. สถานีอนามัยทุ่งป่าคา12. สถานีอนามัยนาทราย เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50360

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ปางขี้เหล็ก 1 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  หนองเย็น 2 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  พันตน 3 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  กลางดง 4 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  ทุ่งปี้,ท่าคำปา,แสนพรม 5 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  เด่น,นาทราย 6 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  แพะป๋วง 7 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  ป่าคาใต้,ท่าหลา 8 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  ริมวาง 9 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  แสนคำ 10 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  ทุ่งป่าคา 11 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่
  หนองป่าคา 12 ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลทุ่งปี้


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลอินทขิล

ตำบลแม่แวน

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลหนองแฝก

ตำบลบงตัน

- Advertisment -