หน้าแรกตำบลตำบลทุ่งต้อม

ตำบลทุ่งต้อม

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ประมาณ 4  กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ  12.44  ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับตำบลสันกลาง ทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองตอง  อำเภอหางดง  ทิศใต้ติดกับตำบลมะขามหลวงและตำบลแม่ก๊า ทิศตะวันตกติดกับตำบลยุหว่า  มีหมู่บ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบจำนวน  11  หมู่บ้านดังนี้  หมู่1 บ้านช่างกระดาษ  หมู่ 2 บ้านป่าลาน  หมู่3 บ้านสบหาร หมู่4 บ้านก่อเก๊า  หมู่5 บ้านไร่  หมู่6 บ้านแม่กุ้งหลวง  หมู่ 7 บ้านสันจิกุ่ง  หมู่8 บ้านแม่กุ้งน้อย  หมู่9 บ้านแม่กุ้งน้อย  หมู่10 บ้านเหล่า  หมู่11 บ้านศรีโพธิ์งาม

จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่งต้อม

จำนวนหลังคาเรือน : 2,223 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,481 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,349 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 113 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 394 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 20 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 23 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,598 คน จำนวนผู้พิการ : 101 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ช่างกระดาษ 1 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ป่าลาน 2 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  สบหาร 3 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ก่อเก๊า 4 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ไร่ 5 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม่กุ้งหลวง 6 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  สันจิกุ่ง 7 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม่กุ้งน้อย 8 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  แม่กุ้งน้อย 9 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  เหล่า 10 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
  ศรีโพธิ์งาม 11 ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลทุ่งต้อม


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเมืองงาย

ตำบลสุเทพ

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลสันพระเนตร

ตำบลวัดเกต

- Advertisment -