หน้าแรกตำบลตำบลทาเหนือ

ตำบลทาเหนือ

ตำบลทาเหนือ เดิมอพยพมาจากตำบลหัวทุ่งหัวช้าง ตำบลลี้ จังหวัดลำพูน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณลำน้ำแม่ทา เขตอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และต่อมาได้อพยพขึ้นไปต้นน้ำแม่ทา เขตกิ่งอำเภอแม่ออน และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทาเหนือ มีเขตการปกครองจำนวน 5 หมู่บ้าน หมู่ 1, 2 เป็นคนพื้นเมือง หมู่ 3, 4 และ 5 เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง สภาพทั่วไปของตำบล แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่ตะไคร้ หมู่2 บ้านใหม่ หมู่3 บ้านห้วยบง หมู่4 บ้านป่างิ้ว หมู่5 บ้านห้วยยาบ

มีพื้นที่เป็นที่สูง มีภูเขาล้อมรอบ สภาพหมู่บ้านกระจายกันเป็นหย่อม ๆ

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ออนเหนือ และ ต.ออนกลาง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ทา กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง

จำนวนประชากรใน ตำบลทาเหนือ

จำนวนหลังคาเรือน : 613 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,433 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 233 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 172 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 58 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 8 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 462 คน จำนวนผู้พิการ : 31

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ตะไคร้ 1 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ใหม่ 2 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ห้วยบง 3 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ป่างิ้ว 4 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
  ห้วยยาบ 5 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลทาเหนือ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลบ้านสหกรณ์
บทความถัดไปตำบลห้วยแก้ว
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่สาว

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลหนองแก๋ว

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา