หน้าแรกตำบลตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดขวัญ

ตำบลตลาดขวัญประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านน้ำแพร่ หมู่ 3 บ้านถ้ำ หมู่ 4 บ้านพยกหลวง หมู่5 บ้านป่าแงะ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  พยากดอนแก้ว 1 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  น้ำแพร่ 2 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ถ้ำ 3 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  พยกหลวง 4 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  ป่าแงะ 5 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  พยากหลวง 6 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ ประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 โดยใช้ที่ทำการสภาตำบลตลาดขวัญเดิมเป็นที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 1ตำบลตลาดขวัญต่อมาในปี 2544 ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาตั้ง ณ เลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ต.ตลาดขวัญ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ประมาณ6.5กิโลเมตร ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 8 กิโลเมตร

ตำบลตลาดขวัญ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านพยาดอยแก้ว หมู่2 บ้านน้ำแพร่ หมู่3 บ้านถ้ำ หมู่4 บ้านบ่อหิน หมู่ 5 บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 6 บ้านพยากหลวง

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลตลาดขวัญมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ของตำบลอยู่ในเขตรับน้ำโครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา

จำนวนประชากรใน ตำบลตลาดขวัญ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,314 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,614 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 241 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 42 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 38 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 9 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 12 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 937 คน จำนวนผู้พิการ : 21 คน

ขอบคุณข้อมูล อบ.ต.ตลาดขวัญ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแจ่มหลวง

ตำบลบ้านกาด

ตำบลบ่อสลี

ตำบลเชียงดาว

- Advertisment -