หน้าแรกตำบลตำบลดอยเต่าใต้

ตำบลดอยเต่าใต้

ตำบลดอยเต่าใต้ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านถิ่นสำราญ หมู่2 บ้านไร่ หมู่3 บ้านดอยเต่า หมู่4 บ้านฉิมพลี หมู่5 บ้านแม่ทก หมู่6 บ้านสันป่าดำ หมู่7 บ้านสันติสุข หมู่8 บ้านผาจุก หมู่9 บ้านทุ่งคอกช้าง หมู่10 บ้านดอยเต่าใต้

จำนวนประชากรใน ตำบลดอยเต่าใต้

จำนวนหลังคาเรือน : 2,091 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,051 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,299 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 287 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 520 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 27 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 17 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,558 คน จำนวนผู้พิการ : 79 คน

วัดในตำบลดอยเต่า

วัดดอยเต่า ตำบลดอยเต่า
วัดเด่นคา ตำบลดอยเต่า
วัดบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า
วัดสันติสุข ตำบลดอยเต่า

รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ถิ่นสำราญ 1 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  ไร่ 2 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  ดอยเต่า 3 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  ฉิมพลี 4 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  แม่ทก 5 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  สันป่าดำ 6 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  สันติสุข 7 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  ผาจุก 8 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  ทุ่งดอกช้าง 9 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่
  ดอยเต่าใต้ 10 ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลดอยเต่าใต้

 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสันโป่ง

ตำบลเทพเสด็จ

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลกื้ดช้าง

ตำบลบ้านตาล

- Advertisment -