ตำบลช้างม่อย

ตำบลช้างม่อย ที่อยู่ :อบต. ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

รหัสไปรษณีย์ตำบลช้างม่อย : 50300

วัดในตำบลช้างม่อย

วัดอู่ทรายคำ วัดชมพู วัดหนองคำ วัดแสนฝาง วัดเชตวัน วัดป่าแพ่ง วัดชัยศรีภูมิ

โรงเรียนในตำบลช้างม่อย

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า