หน้าแรกตำบลตำบลช่อแล

ตำบลช่อแล

ตำบลช่อแล แบ่งเขตการปกครอง เป็น  5 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านช่อแล หมู่2 บ้านสันป่าสัก หมู่4 บ้านป่าไผ่ หมู่5 บ้านใหม่ หมู่ 6 บ้านหนองบัว

คำว่า “ช่อแล” น่าจะเป็นชื่อเรียกตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีดอกเป็นพวง ใช้ต้มและแกงได้ ชาวพื้นเมืองเรียกว่า “ชะแล” หรือ “สะแล”

วัดในตำบลช่อแล

วัดช่อแลพระงาม วัดสันป่าสัก วัดป่าไผ่ วัดบ้านกาด วัดบ้านใหม่ วัดจิตตาราม วัดหนองบัว

โรงเรียนในตำบลช่อแล

โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านสันป่าสัก โรงเรียนบ้านใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ช่อแล 1 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
  สันป่าสัก 2 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
  วังดิน 3 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
  ป่าไผ่ 4 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
  ใหม่ 5 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่
  หนองบัว 6 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลช่อแล

จำนวนหลังคาเรือน : 1,833 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,501 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 928 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 215 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 306 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 35 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 13 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,580 คน จำนวนผู้พิการ : 84 คน

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่คือ

ตำบลหางดง

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลหนองตอง

ตำบลริมใต้

ตำบลนาเกียน

- Advertisment -