หน้าแรกตำบลตำบลขุนคง

ตำบลขุนคง

ตำบลขุนคง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหางดง มีหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านต้นแก้ว บ้านถวาย บ้านหนองโขง บ้านสารภี บ้านขุนคงหลวง บ้านกาด บ้านท่าขุนคง บ้านท่ามะโก๋

ศูนย์การตลาดและฝึกอาชีพศิลปหัตถกรรม และกลุ่มหัตถกรรมสองฝั่งคลองกลางหมู่บ้านถวาย

สภาพทั่วไปของตำบล

เป็นตำบลที่มีการคมนาคมสะดวก และมีหมู่บ้านที่มีอาชีพในการทำหัตถกรรม ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งต่างๆ

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลขุนคง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,406 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,249 คน จำนวนผู้สูงอายุ :  – คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  – คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ :  – คน

หัสไปรษณีย์ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ต้นแก้ว 1 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  ถวาย 2 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  หนองโขง 3 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  สารภี 4 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  ขุนคงหลวง 5 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  กาด 6 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  ท่าขุนคง 7 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  ท่ามะโก๋ 8 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
  แพะ 9 ขุนคง หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลขุนคง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่นาจร

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลสันกลาง

ตำบลน้ำแพร่

ตำบลเมืองงาย

ตำบลดอยแก้ว

- Advertisment -