หน้าแรกตำบลตำบลขี้เหล็ก

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลขี้เหล็กประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านบวกหมื้อ หมู่2 บ้านแม่มาลัย หมู่3 บ้านดงป่าลัน  หมู่4 บ้านหนองโค้ง หมู่5 บ้านจอมแจ้ง หมู่6 บ้านร่ำเปิง หมู่ 7 บ้านแม่ขะจาน  หมู่8 บ้านปางเปา  หมู่9 บ้านห้วยไร่ หมู่10 บานทุ่งสีทอง

ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  บวกหมื้อ 1 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  แม่มาลัย 2 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  ดงป่าลัน 3 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  หนองโค้ง 4 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  จอมแจ้ง 5 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  ร่ำเปิง 6 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  แม่ขะจาน 7 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  ปางเปา 8 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  ห้วยไร่ 9 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  ทุ่งสีทอง 10 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
  ปงแสงทอง 11 ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่

โทรศัพท์ 

053 470 880

 การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดด้วยถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ถึงตำบลขี้เหล็ก ระยะทางประมาณ 42 กม.

ขอบคุณข้อมูลจาก


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเทพเสด็จ

ตำบลแม่วิน

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลแม่นาวาง

ตำบลสบแม่ข่า

- Advertisment -