หน้าแรกตำบลตำบลขี้เหล็ก

ตำบลขี้เหล็ก

ตำบลขี้เหล็ก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ริม ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้านแต่เดิมมีต้นไม้ขี้เหล็กหลวงอยู่ที่บ้านขี้เหล็กหลวง มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปเป็นมณฑลกว้างขวางใหญ่โตมาก ก็คงจะถือเอาไม้ขี้เหล็กหลวงต้นนั้นเป็นบุพนิมิตจึงได้ชื่อว่า”บ้านขี้เหล็กหลวง”ต่อมายกเป็นตำบลขี้เหล็กในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลขี้เหล็กมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง และมีบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำปิง และ ต.แม่แฝดใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะลวง และ ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรของตำบล 

จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,393 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,430 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

ทำนา ทำสวน,ทำไร่ และรับจ้าง

จำนวนประชากรใน ตำบลขี้เหล็ก

จำนวนหลังคาเรือน : 2,175 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,030 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 949 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 294 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 384 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 23 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 28 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,488 คน จำนวนผู้พิการ : 92 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ขี้เหล็กน้อย 1 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
  สันคะยอม 2 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
  ห้วยน้ำริน 3 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
  ซาง 4 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
  ต้นขาม 5 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
  ขี้เหล็กหลวง 6 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
  ป่าแง 7 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่
  พนาวัลย์ 8 ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลขี้เหล็ก


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลข่วงเปา

ตำบลสันป่ายาง

ตำบลบ้านกลาง

ตำบลแม่นาจร

ตำบลห้วยทราย

- Advertisment -