หน้าแรกตำบลตำบลขัวมุง

ตำบลขัวมุง

ตำบลขัวมุง แบ่ง 10 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านป่าเดื่อ หมู่2 บ้านสันทรายก้อม หมู่3 บ้านปากเหมือง หมู่4 บ้านท่ามะโอ หมู่5 บ้านขัวมุง หมู่ 6 บ้านหัวดง หมู่ 7 บ้านหัวดง หมู่8 บ้านไร่ดง หมู่ 9 บ้านเดื่องกเหนือ หมู่ 10 บ้านเดื่องกใต้

ตำบลขัวมุง ในสมัยครั้งเจ้าครองเมืองนครเชียงใหม่ และเจ้าครองเมืองนครลำพูน ได้นัดชนช้างเพื่อแสดงแสนยานุภาพ และในครั้งนั้นเจ้าครองนครเชียงใหม่เป็นฝ่ายชนะ จึงคิดสร้างอนุสรณ์สถานขึ้น โดยสร้างสะพานไม้เชื่อมลำน้ำโค้งซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองลำพูน – เชียงใหม่ สะพานที่สร้างขึ้นมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น คือ สะพานมีหลังคามุงเพื่อความคงทนของสะพาน ต่อมาสะพานเป็นที่เล่าขานของคนทั่วไป จึงเรียกเป็นชื่อของตำบล คือ “ตำบลขัวมุง”มาจนถึงปัจจุบันคำว่า”ขัว”คือสะพานในภาษากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง นั้นตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2500

รหัสไปรษณีย์ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ป่าเดื่อ 1 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  สันทรายก้อม 2 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  ปากเหมือง 3 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  ท่ามะโอ 4 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  ขัวมุง 5 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  หัวดง 6 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  หัวดง 7 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  ไร่ดง 8 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  เดื่องกเหนือ 9 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่
  เดื่องกใต้ 10 ขัวมุง สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลขัวมุง

จำนวนหลังคาเรือน :  – หลังคาเรือน
จำนวนประชากร :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ :  – คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง :  – คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :  – คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ :  – คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :  – คน จำนวนผู้พิการ :  – คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลขัวมุง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลท่าตอน

ตำบลยุหว่า

ตำบลปางหินฝน

ตำบลหนองแก๋ว

- Advertisment -