หน้าแรกตำบลตำบลกื้ดช้าง

ตำบลกื้ดช้าง

ตำบลกื้ดช้าง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่แตง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเมืองกื้ด หมู่ 2 บ้านแม่ตะมาน หมู่ 3 บ้านสบก๋าย หมู่ 4 บ้านต้นขาม หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ 6 บ้านทุ่งละคร หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม

รหัสไปรษณีย์ ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เมืองกื้ด 1 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  แม่ตะมาน 2 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  สบก๋าย 3 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ต้นขาม 4 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ห้วยน้ำดัง 5 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ทุ่งละคร 6 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ป่าข้ามหลาม 7 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ผาปู่จอม 8 กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่

 สภาพทั่วไปของตำบล

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และมีพื้นที่ราบบางส่วน มีแม่น้ำแม่แตงไหลผ่าน บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ

ขอบคุณข้อมูล เทศบาลตำบลกื้ดช้าง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลห้วยแก้ว

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลแม่ก๊า

ตำบลบ่อแก้ว

ตำบลยางเปียง

- Advertisment -