หน้าแรกความรู้5 ประตูเมืองเชียงใหม่

5 ประตูเมืองเชียงใหม่

ในตัวเมืองเชียงใหม่  จะมีคูเมือง ที่เป็นคูน้ำล้อมรอบไว้ทั้ง 4 ด้าน ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม (เกือบจะเป็นสีเหลียมจัตุรัส) โดยด้านทั้ง สี่มีความยาวเกือบจะเท่ากัน คูเมืองนี้สร้างพร้อมเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์โดยพญามังรายมหาราชเมื่อ ปีพ.ศ 1839 ซึ่งเชียงใหม่จะมีอายุครบ  720 ปีในปี 2559 รอบคูเมือง ก็จะประกอบด้วยประตู 5 ประตูเมือง และมุมหรือภาษาเหนือเรียกแจ่ง”ทั้งหมด 4 แจ่ง ทำความรู้จักกับ 5 ประตูดังนี้เลยครับ

ถ้าสามารถจำชื่อประตูเมืองได้ก็สามารถใช้เป็นพิกัดบอกทิศทางในการขับขี่รถ  รอบคูเมืองได้อย่างไม่หลงทางวนปวนมาอีกด้วยครับ เพราะแต่ละประตูจะมุ่งออกไปยังสถานที่สำคัญๆ

ประตูสวนดอก 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคูเมือง  ที่มาของชื่อเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของพระราชอุทยานของพญามังรายมหาราช  ซึ่งเต็มไปด้วยสวนดอกไม้และต้นพะยอม

IMG_6113IMG_6114 IMG_6115IMG_6100 IMG_6104

ประตูแสนปุง หรือประตูสวนปุง

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคูเมือง คนเชียงใหม่มักเรียกว่า “ประตูสวนปรุง” ประตูนี้เป็นประตูที่เจาะกำแพงสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพญาสามฝั่งแกน  เนื่องจากเพื่อความสะดวกแก่พระราชชนนีที่โปรดประทับอยู่ตำหนักนอกกำแพงเมือง  จะได้ทรงเสด็จมาสักการะพระเจดีย์  จึงโปรดให้เจาะกำแพงเมือง  นับแต่อดีตหากมีการเสียชีวิตภายในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่จะต้องน้ำศพออกจากคูเมืองผ่านประตูนี้ เท่านั้นซึ่งก็ยังยึดถือประเพณีนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน

ประตูแสนปุง (6) ประตูแสนปุง (8) ประตูแสนปุง (12)

ประตูแสนปุง (5) ประตูแสนปุง (3)

ประตูช้างเผือก

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคูเมืองเดิมชื่อ ประตูหัวเวียง  สร้างพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ถือเป็นประตูชัยตามความเชื่อของบรรพชนที่ให้เปิดทักษาประตูเมือง  ให้รับพลังเดชแห่งเมืองทางทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ หากเดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยประตูช้างเผือกจะมุ่งหน้าสู่ อำเภอแม่ริม

ประตูช้างเผือก (13) ประตูช้างเผือก (10) ประตูช้างเผือก (5)

ประตูช้างเผือก (7) ประตูช้างเผือก (17)

ประตูท่าแพ

ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคูเมืองเนื่องจากทิศตะวันออกของคูเมืองเป็นแมน้ำปิง  การเดินทางในสมัยก่อนต้องเดินทางทางน้ำ  เมื่อขึ้นจากแพหรือเรือจะเข้าทางประตูนี้จึงได้ชือว่าประตูท่าแพ  ซึ่งเป็นประตูที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี  เพราะเป็นจุดตั้งต้นของถนนคนเดินทาแพในวันอาทิตย์  อีกทั้งยังเป็นลานจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่อยู่เป็นประจำตลอดทั้งปี

ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (21) ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (20) ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (19) ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (18) ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (17)ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (8)ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (3)ประตูท่าแพ - เชียงใหม่ (26)

ประตูเชียงใหม่

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคูเมือง  เป็นประตูที่เป็นจุดตั้งต้นของถนนคนเดินวัวลายในวันเสาร์ บริเวณประตูเชียงใหม่ จะเป็นที่ตั้งของตลาดประตูเชียงใหม่นักท่องเที่ยวมักแวะมาชิมของอร่อยที่ตลาดนี้  ด้านหน้าตลาดจะมีคิวรถสองแถว  เพื่อเดินทางไปอำเภอที่อยู่ทางทิศใต้ เช่น หางดง สันป่าตอง แม่แจ่ม ฯลฯ เรียกได้ว่าคึกคักเนื่องแน่นด้วยผู้คนตลอดทั้งวัน

ประตูเชียงใหม่ (5) ประตูเชียงใหม่ (18)

ประตูเชียงใหม่ (15) ประตูเชียงใหม่ (14)

ประตูเชียงใหม่ (3) ประตูเชียงใหม่ (13)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -