Home >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ถ้าคิดว่าเร็วก็มาเลย”Cabling Contest 2017″

ถ้าคิดว่าเร็วก็มาเลย”Cabling Contest 2017″

ข่าวดีสำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทางภาคเหนือ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5 Cabling Contest 2017” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยเป็นการแข่งขันเข้าหัวสายสัญญาณ ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับ World Skill พร้อมชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท โดยโครงการนี้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยจะเริ่มโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5 Cabling Contest 2017 รอบคัดเลือกภาคเหนือ” ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 1ุ6.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.cablingcontest.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร โทร. 02-693-1222 ต่อ 368


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า