หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กรมการท่องเที่ยวฯ เชิญชวนสร้างจินตนาการสัมผัสเมืองท่องเที่ยวผ่านศิลปกรรมรูปปั้น

กรมการท่องเที่ยวฯ เชิญชวนสร้างจินตนาการสัมผัสเมืองท่องเที่ยวผ่านศิลปกรรมรูปปั้น

ปัจจุบันคนตาบอดยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจินตนาการการรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศ การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคนตาบอดและคนปกติในการรับรู้ร่วมกัน เปรียบเสมือนเครื่องมือในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม รวมถึงยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1-300x192

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าชมงานการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมรูปปั้นในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ในหัวข้อ ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้ “12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus” รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้แก่คนตาบอด ซึ่งจะขึ้นในวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Crystal Court ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำหรับผู้พิการทางสายตามีเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการเป็นพิเศษ และผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน ติดตามละเอียดเพิ่มเติมที่www.facebook.com/ArtFortheBlind


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -