Home >> Tag Archives: แจ่งคูเมือง

Tag Archives: แจ่งคูเมือง

แจ่ง (City Corner)

หากเดินเข้าไปในบริเวณกำแพงเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน จะเห็นภาพ …

อ่านต่อ