Home >> Tag Archives: ดอยอ่างขาง

Tag Archives: ดอยอ่างขาง

แผนที่เที่ยวเชียงดาว-อ่างขาง เน้นๆ

แผนที่เส้นอ่างขางนี้เน้นแสดงให้เห็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ต …

อ่านต่อ

บ้านนอแล บนดอยอ่างขาง ชายแดนไทย – พม่า

ท็อปเชียงใหม่พาเที่ยวชมหมู่บ้านนอแล ที่อยู่ของชนเผ่าปะหล่องแ …

อ่านต่อ

หนาวเย็นตลอดปี ที่สถานีเกษตรดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขางเป็นแหล่งท่องเทียวที่โดดเด่นของเชียงใหม่  และกำลัง …

อ่านต่อ

สุดยอดจุดชมวิวดอยอ่างขาง ชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น

จุดชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ณ ฐานปฎิบัติการดอยอ่างขาง เป …

อ่านต่อ

อำเภอฝาง

คำขวัญอำเภอฝาง เมืองพระเจ้าฝาง ดอยอ่างขางสูงซ้อน น้ำพุร้อน-เ …

อ่านต่อ