Home >> Tag Archives: คลองแม่ข่า

Tag Archives: คลองแม่ข่า

คลอง (Canal)

เมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่พระยามังรายโปรดให้เลือกพื้นบริเวณเ …

อ่านต่อ