ฟิตเนส

มินิยิม (MINI GYM) สถานที่ออกกำลังกาย ย่านร่วมโชค

ท็อปเชียงใหม่แนะนำที่ออกกำลังกาย ย่านรวมโชคนั้นก็คือ Mini Gy …

อ่านต่อ

CITY GYM ฟิตเนสในหมู่บ้านโพธาราม เชียงใหม่

      CITY GYM เป็นยิมในหมู่บ้านโพธาราม ถนนโพธารามที่จะทะลุไ …

อ่านต่อ