Home >> OTOP เชียงใหม่ (page 5)

OTOP เชียงใหม่

รวมรายชื่อ แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป (OTOP) ทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด สินค้า OTOP เชียงใหม่ ของแต่ละอำเภอ ตำบล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอข้อมูลสินค้า OTOP จากแหล่งผลิตโดยตรง

สินค้าOTOP กระโปงผ้าปาเต๊ะ6ชิ้นแต่งลูกไม้ด้นมือ

รหัสขนส่ง : 503136 รหัสผู้ประกอบการ : 501900066 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP หัตกรรมตู้ไม้สักประดับลายดุลโลหะ(ตู้เก็บกุญแจ)

รหัสขนส่ง : 504151 รหัสผู้ประกอบการ : 501900063 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ