Home >> OTOP เชียงใหม่ (page 20)

OTOP เชียงใหม่

รวมรายชื่อ แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป (OTOP) ทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด สินค้า OTOP เชียงใหม่ ของแต่ละอำเภอ ตำบล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอข้อมูลสินค้า OTOP จากแหล่งผลิตโดยตรง

สินค้าOTOP ชุดเครื่องเขียนอเนกประสงค์จากกระดาษสา

รหัสขนส่ง : 504030 รหัสผู้ประกอบการ : 501300133 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

รหัสขนส่ง : 504028 รหัสผู้ประกอบการ : 501300130 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ