Home >> OTOP เชียงใหม่ (page 2)

OTOP เชียงใหม่

รวมรายชื่อ แหล่งข้อมูลสินค้าโอทอป (OTOP) ทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด สินค้า OTOP เชียงใหม่ ของแต่ละอำเภอ ตำบล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอข้อมูลสินค้า OTOP จากแหล่งผลิตโดยตรง

สินค้าOTOP ผ้าปูโต๊ะถักโครเชท์ลายห่วงคู่และสามห่วง

รหัสขนส่ง : 504181 รหัสผู้ประกอบการ : 502300033 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ

สินค้าOTOP สิ่งประดิษฐ์จากไม้(หมากรุกไทย)

รหัสขนส่ง : 504216 รหัสผู้ประกอบการ : 502200032 ชื่อผลิตภัณฑ …

อ่านต่อ