Home >> ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ >> ภาพเก่าในอดีต >> อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ (Kawira Monument)

อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ (Kawira Monument)

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า